Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 

 

Koçal Kağıt Sanayi olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 

Bu amaç doğrultusunda, 

 

  • Müşterilerimiz için tam ve zamanında istedikleri kalite ürünleri sağlamak. 

  • Çalışanlarımızı; kalite, çevre bilinci ile sağlık ve güvenliği sağlamak amacıyla eğitmek ve bilinçlendirmek. 

  • Atıkları azaltıp, geri dönüşüm oranını arttırarak, çevreye duyarlı olmak. 

  • Doğal enerji kaynaklarını verimli  kullanmak.

  • Yönetim sistemlerinin performansını izlemek, ölçmek, bu izleme ve ölçme sonuçlarına göre performansı arttırmak için sürekli çalışmak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak. 

  • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamak ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almak. 

  • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin katılımını sağlamak. 

  • Çalışanlarımız için, güvenli ve sağlıklı bir iş alanı oluşturarak tehlikeleri yok etmek, riskleri azaltmak. 

  • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı sağlamak.

  •  

 

Tüm çalışanlarımız ile birlikte bu politikanın gerekliliklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz. 

 

 

 

 

Ahmet KOÇAL

Genel Müdür 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Senegal Dağıtım Ağımız

Senegal Dağıtım Ağımız

Yeni Dağıtım Ağımız


Shell & Koçal Kağıt

Shell & Koçal Kağıt

Yeni Anlaşmamız


THY & Koçal Kağıt

THY & Koçal Kağıt

THY & Koçal Kağıt Anlaşması